Απρίλιος 2, 2012

Βίντεο για την κοινωνική εργασία στην Ελλάδα

Με αφορμή το 7ο συνέδριο του SWAN στην Μ. Βρετανία τον Μάρτιο του 2012 αλλά και την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης της Κοινωνικής Εργασίας δημιουργήθηκε ένα βίντεο με τίτλο «Ελλάδα 2012:Κοινωνική Εργασία (στην περίοδο) της Λιτότητας».
Το βίντεο αποτελεί μία προσπάθεια να ακουστεί και να αναδειχθεί η «φωνή» των κοινωνικών λειτουργών που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» και των αδιεξόδων που αντιμετωπίζουμε τόσο οι κοινωνικοί λειτουργοί όσο και οι εξυπηρετούμενοι αλλά και ο λαός συνολικά, στην Ελλάδα των περικοπών, της φτώχειας και της καταστολής ιδιαίτερα μετά την είσοδο του ΔΝΤ στην χώρα όπου με την συνεργασία της Ελληνικής κυβέρνησης εφαρμόζονται οι πλέον σκληρές πολιτικές που όλοι βιώνουμε…
Παράλληλα μέσα από το συγκεκριμένο βίντεο επιδιώκεται η ανάδειξη των εστιών αντίστασης και αλληλεγγύης στον Ελλαδικό χώρο.
Μπορείτε να δείτε το βίντεο και από την κεντρική σελίδα του Δικτύου στην καρτέλα Βίντεο
(Σημείωση: Το βίντεο είναι στα ελληνικά εκτός από το εισαγωγικό κείμενο και τους τίτλους τέλους)

Greece 2012: Social Work in Austerity from Dora Dimitra Teloni on Vimeo.

The following documentary film describes, by the social workers’ point of view, the situation in Greece.
Three social workers from different agencies -NGO, Semi-Public Agency and State Sector- describe the reality of the users and the one of the social services in the era of crisis, austerity and poverty that domain in Greece the last two years after the entrance of IMF….
It’s an attempt for spreading the “voice” of the “front-line” social workers from Greece but it is also an attempt of revealing the reality of the Greek people as well as the attempts and initiatives for resistance and solidarity

Μαΐου 27, 2017

2008-2016: Δράσεις και Παρεμβάσεις του Δικτύου Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών

Η δημιουργία του Δικτύου Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών στην Ελλάδα αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στον Ελλαδικό χώρο της ανάπτυξης της ριζοσπαστικής και κριτικής κοινωνικής εργασίας βάσει των αρχών του Social Work Action Network από το οποίο πήρε την επωνυμία του αλλά και με το οποίο διατηρεί στενή ιδεολογική αλλά και σε επίπεδο πράξης σχέση, διατηρώντας παράλληλα στοιχεία αυτονομίας.

Τα πρώτα βήματα του Δικτύου, περί το 2008 – 2009, ήταν η δημιουργία του συγκεκριμένου blog, καθώς και ανακοινώσεις για βασικά ζητήματα στον τομέα της κοινωνικής εργασίας, δικαιωμάτων, κοινωνικής πολιτικής, πολιτικών κλπ. Στην συνέχεια το Δίκτυο ξεκίνησε την ανάπτυξή του από την Πάτρα περί το 2011 στο οποίο συμμετείχαν κοινωνικοί λειτουργοί , ακαδημαϊκοί και φοιτητές/τριες κοινωνικής εργασίας ενώ το 2014 ξεκίνησε να λειτουργεί ομάδα του Δικτύου και στην Αθήνα.

Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κρίσης τα μέλη του Δικτύου δεν θα μπορούσαν παρά να αναπτύξουν περαιτέρω δράση βάσει των βασικών αξόνων της ριζοσπαστικής και κριτικής κοινωνικής εργασίας αλλά και σε συνάρτηση με το συνολικότερο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Την περίοδο της λεγόμενης οικονομικής κρίσης και με το άλλοθι αυτής, προωθούνται τάχιστα νεοφιλελεύθερες πολιτικές και σκληρά μέτρα λιτότητας τα οποία επέφεραν και επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική υγεία των κατοίκων της χώρας και συνολικά στην κοινωνία και φυσικά στην κοινωνική εργασία.

Από την άλλη πλευρά, την περίοδο αυτή αναπτύσσεται η ισχυρή αντίσταση του κόσμου στα μνημόνια και τα μέτρα λιτότητας μέσα από εκατοντάδες διαδηλώσεις και απεργίες αλλά και ανάπτυξη κινημάτων όπως αυτό του Κινήματος των Πλατειών, Δεν πληρώνω, Κινήματα Αλληλεγγύης, περαιτέρω ανάπτυξη του Αντιρατσιστικού Κινήματος ενώ παράλληλα αναπτύσσονται εκατοντάδες δομές αλληλεγγύης.

Προφανώς το προαναφερθέν κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο επηρέασε το Δίκτυο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό το Δίκτυο Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών δεν θα μπορούσε παρά να συμμετέχει και να προσπαθεί να αναπτύξει, βάσει πάντα των εκάστοτε δυνατοτήτων του, πολιτική και κοινωνική δράση για την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής και της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως άλλωστε επιτάσσει και ο ορισμός της κοινωνικής εργασίας.

Στην συνέχεια καταγράφονται οι δράσεις του Δικτύου και δίνονται περισσότερα στοιχεία για κάποιες από αυτές συνοδευόμενες από φωτογραφικό υλικό. Το παρόν κείμενο αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια καταγραφής και αποτύπωσης των δράσεων του Δικτύου με σκοπό την γνωστοποίησή τους σε συναδέλφους κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της συζήτησης και δράσης για την ριζοσπαστική και κριτική κοινωνική εργασία.

Συνοπτική περιγραφή των δράσεων του Δικτύου:

 • Ενεργός συμμετοχή των μελών του Δικτύου στην Λαϊκή Συνέλευση Αγ. Σοφίας στην Πάτρα κατά τα έτη 2011-2012
 • Τριετή συστηματική κοινοτική δράση σε γειτονιά εργατικών κατοικιών Λεύκας στην Πάτρα
 • Συμμετοχή μελών του Δικτύου στον αγώνα κατά του σχεδίου «Αθηνά» το 2013 ενάντια στο κλείσιμο και την υποβάθμιση σχολών κοινωνικής εργασίας.
 • Συμμετοχή στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Πάτρας και συνολικά στο κίνημα αλληλεγγύης την περίοδο της κρίσης
 • Σύνδεση με το Αντιρατσιστικό κίνημα και ενεργό συμμετοχή των μελών του σε συμμαχία με τις αντιρατσιστικές οργανώσεις
 • Συνεργασία με την LGBTQ κοινότητα
 • Εκδηλώσεις και ημερίδες
 • Ανακοινώσεις και συλλογικές διεκδικήσεις δικαιωμάτων και άσκηση πολιτικής πίεσης.
 • Συμμετοχή και παρουσιάσεις των μελών του στα ετήσια συνέδρια του SWAN στην Αγγλία

Μερικές βασικές δράσεις περιγράφονται πιο αναλυτικά στη συνέχεια:

1.  Λαϊκές Συνελεύσεις Γειτονιάς:

H Συμμετοχή του Δικτύου στην Λαϊκή Συνέλευση Αγ. Σοφίας Πάτρας

Την περίοδο της ανάπτυξης του λεγόμενου «κινήματος των πλατειών» μέλη του Δικτύου συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του κόσμου κατά των μνημονίων και των μέτρων λιτότητας. Το 2012 τα μέλη του Δικτύου συμμετείχαν ενεργά σε εβδομαδιαία βάση στην Λαϊκή Συνέλευση Αγ. Σοφίας στην Πάτρα. Την περίοδο εκείνη υπήρξε ανάπτυξη των Λαϊκών Συνελεύσεων γειτονιάς σε όλη την χώρα ως μια συνέχεια του κινήματος των πλατειών αλλά και προσπάθεια αυτό-οργάνωσης των κατοίκων. Έτσι το Δίκτυο μαζί με κατοίκους της περιοχής δραστηριοποιήθηκαν σε δράσεις αλληλεγγύης στην γειτονιά, διαδηλώσεις κατά των μέτρων λιτότητας, εκδηλώσεις, σύνδεση με το σχολείο της περιοχής, δράσεις στην κοινότητα με σκοπό την ενεργοποίηση των κατοίκων.

 

2. Κοινοτική δράση και κοινοτική ανάπτυξη:

Τριετής παρέμβαση στις Νέες Εργατικές Κατοικίες Λεύκας Πάτρας

Το Δίκτυο Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών προχώρησε σε σειρά δράσεων και παρεμβάσεων στην κοινότητα των Νέων Εργατικών Κατοικιών Λεύκας, μια περιοχή με υψηλά ποσοστά φτώχειας και ανεργίας. Βασιζόμενοι στις αρχές της κοινοτικής δράσης και ανάπτυξης με κύριο άξονα τις ριζοσπαστικές προσεγγίσεις, σκοπός των παρεμβάσεων ήταν η ενδυνάμωση των κατοίκων, η κριτική συνειδητοποίηση αλλά και η ενεργοποίηση για διεκδίκηση σε ζητήματα διαβίωσης και κατοικίας. Οι δράσεις και οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Εργατικών Κατοικιών Λεύκας Πατρών. Μερικές από τις δράσεις περιγράφονται συνοπτικά στην συνέχεια:

 • Συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
 • Έρευνα αναγκών των κατοίκων
 • Συνελεύσεις Γειτονιάς με την συμμετοχή των μελών του Δικτύου
 • Δημιουργία και λειτουργία Ομάδων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και εφήβων
 • Κοινωνικό Φροντιστήριο
 • Κοινωνική Υποστήριξη οικογενειών και διασύνδεση με Δημόσιες Κοινωνικές Υπηρεσίες της πόλης.
 • Ομάδα Υποστήριξης Γυναικών
 • Διοργάνωση μαζί με τον Σύλλογο και τους κατοίκους δύο αυτό-οργανωμένων φεστιβάλ, μέσα στην κοινότητα με συμμετοχή κοινωνικών υπηρεσιών και κινημάτων της πόλης.
 • Υποστήριξη του Συλλόγου στην διεκδίκηση και τελικά την αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης.
 • Διεκδίκηση μαζί με τον Σύλλογο χωροθέτησης παιδικής χαράς στην γειτονιά.
 • Κάλεσμα για συνεργασία και σχέδιο δράσης σε φορείς πρόληψης και θεραπείας εξαρτησιογόνων ουσιών στην περιοχή (Κέντρο Πρόληψης Ν. Αχαίας, ΚΕΘΕΑ «Οξυγόνο», Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΟΚΑΝΑ «Γέφυρα»)
 • Συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης

Ξεκινώντας τις Συνελεύσεις Γειτονιάς στην πράξη 

Το όραμα μπορεί να είναι ένα κοινοτικό κέντρο όμως προς το παρόν υπάρχει (ευτυχώς) το κοντέινερ…που φιλοξενεί τις ομάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τις συναντήσεις των ομάδων γυναικών, τα μαθήματα από το κοινωνικό φροντιστήριο, τις συνελεύσεις του συλλόγου και όλες τις δράσεις της γειτονιάς. Χωρίς αυτό σχεδόν καμία από τις δράσεις δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.

Μερικές από τις δημιουργίες των παιδιών που συμμετέχουν στις ομάδες δημιουργικής απασχόλησης

Θερινός κινηματογράφος μέσα στην κοινότητα

Υλοποιήθηκαν δύο αυτο-οργανωμένα φεστιβάλ στην γειτονιά από τον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λεύκας Πατρών, το Δίκτυο, τους κατοίκους. Στο φεστιβάλ καλέστηκαν και συμμετείχαν κοινωνικές υπηρεσίες και κινήματα της πόλης, σύλλογοι και άλλοι. Και στα δύο φεστιβάλ υπήρχαν θεατρικές παραστάσεις από τα παιδιά και τους κατοίκους, μουσικές από συγκρότημα εφήβων της γειτονιάς, συγκροτήματα της πόλης, προβολές. Τα φεστιβάλ λειτούργησαν πολυ-επίπεδα για τους κατοίκους, ως αντίδοτο στο στίγμα για την περιοχή των εργατικών αλλά και στην κατεύθυνση τόσο της ενδυνάμωσης όσο και του δεσμού μεταξύ των ομάδων που το οργάνωσαν.

3. Κοινωνικό Ιατρείο Πάτρας

Την περίοδο της κρίσης και συγκεκριμένα κατά τα έτη 2013-2014, ομάδα μελών του Δικτύου Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών συμμετείχε ενεργά στη δράση και λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου Πάτρας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί εδώ το γενικότερο πλαίσιο, όπου την περίοδο αυτή και με το άλλοθι της κρίσης εφαρμόζονται νεοφιλελεύθερες πολιτικές  στην πρόνοια και στην υγεία με τεράστιες περικοπές στην υγεία. Παράλληλα δε με την αύξηση της ανεργίας μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι ανασφάλιστο και στην ουσία σχεδόν 2,5 εκατομμύρια πολίτες οδηγήθηκαν στον αποκλεισμό από το σύστημα υγείας.

Στην περίοδο λοιπόν της ανθρωπιστικής κρίσης αναπτύχθηκαν τα κοινωνικά ιατρεία αλληλεγγύης πολλά από αυτά με κινηματικά χαρακτηριστικά και με βασικό τους σκοπό τόσο την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας αλλά παράλληλα και την διεκδίκηση ενός Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Το χαρακτηριστικό δε σύνθημα τους «Αλληλεγγύη – Αντίσταση»  σηματοδοτεί αυτό ακριβώς το δίπτυχο της αλληλεγγύης αλλά και της διεκδίκησης δημοσίων υπηρεσιών υγείας καθώς τα Κοινωνικά Ιατρεία δεν στόχευαν στην πλειοψηφία τους στην υποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο το Δίκτυο Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών συμμετείχε στην λειτουργία και τις δράσεις του Κοινωνικού Ιατρείου.

Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ η δράση του Δικτύου στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης στην Πάτρα:

 • Γενικές συνελεύσεις του Κοινωνικού Ιατρείου
 • Λειτουργία κοινωνικής υπηρεσίας μία φορά την εβδομάδα στον χώρο του ιατρείου
 • Υποστήριξη οικογενειών και συνεργασία με δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες
 • Ανακοινώσεις και συμμετοχή σε απεργίες και διαδηλώσεις για την υγεία και πρόνοια
 • Συμμετοχή σε παρεμβάσεις στην Υγειονομική Περιφέρεια και συλλογική διεκδίκηση παροχών από το δημόσιο σύστημα υγείας, όπως για παράδειγμα εμβολιασμοί παιδιών.
 • Παρεμβάσεις στην γειτονιά (εργατικές κατοικίες Νέου Δρόμου)
 • Έρευνα στους αποδέκτες υπηρεσιών του Κοινωνικού ιατρείου

Φυλλάδιο του Κοινωνικού Ιατρείου

Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης στην Πάτρα

Το Δίκτυο Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών και το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Πάτρας διοργάνωσαν δράσεις στην γειτονιά για τα παιδιά και τους κατοίκους με σκοπό την σύνδεση του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης με την κοινότητα

4. Αντιρατσισμός και Κοινωνική Εργασία: Η σύνδεση του Δικτύου με το Αντιρατσιστικό Κίνημα

Η σύνδεση της Κοινωνικής Εργασίας με τα κινήματα αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία τόσο της ιστορικής εξέλιξης της κοινωνικής εργασίας αλλά και βασικό στοιχείο της ριζοσπαστικής κοινωνικής εργασίας. Το Δίκτυο Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών δεν θα μπορούσε παρά να έχει στενή σχέση με το ισχυρό στην Ελλάδα αντιρατσιστικό κίνημα το οποίο εκτός της παροχή αλληλεγγύης και εναλλακτικών δομών υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών/τριων διεκδικεί συλλογικά και με άσκηση πολιτικής πίεσης τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών/τριων. Το Δίκτυο συνεργάζεται με διάφορες αντιρατσιστικές οργανώσεις σε Αθήνα και Πάτρα και συμμετέχει σε δράσεις αλληλεγγύης, διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού και του φασισμού, εκδίδει ανακοινώσεις, συμμετέχει σε καμπάνιες ενημέρωσης και κινητοποίησης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

5. Υποστήριξη Ομάδας LGBTQ

Τα μέλη του Δικτύου συμμετείχαν για ορισμένο χρονικό διάστημα σε συνελεύσεις ομάδας της LGBTQ κοινότητας στην Πάτρα. Η συμμετοχή της συνελεύσεις των μελών του Δικτύου πραγματοποιήθηκε μετά από σχετικό αίτημα της ομάδας που δρα κατά της ομοφοβίας. Σκοπός της συμμετοχής του Δικτύου ήταν η παροχή υποστήριξης σε ζητήματα οργάνωσης και σχεδιασμού δράσεων της ομάδας.

6. Ενημερωτικές εκδηλώσεις και Ημερίδες

Το Δίκτυο πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα για τη Ριζοσπαστική και Κριτική Κοινωνική Εργασία στην Αθήνα το 2014 και σχετική ενημερωτική εκδήλωση στην Πάτρα το 2016 στο Κοινωνικό Κέντρο Πάτρας.

7. Συμμετοχή σε συλλογικές διεκδικήσεις 

Τα μέλη του Δικτύου Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών συμμετέχουν  σε συλλογικές διεκδικήσεις μέσα από καμπάνιες, διαδηλώσεις αλλά και ανακοινώσεις και άρθρα για σειρά ζητημάτων όπως: δικαιώματα ομάδων πληθυσμών, πολιτικές που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα, αντι-μεταναστευτική πολιτική, συλλογικές διαμαρτυρίες και εκδηλώσεις κατά του ρατσισμού και του φασισμού, διεκδίκηση καθολικών πολιτικών υγείας και πρόνοιας.

 

To be continued….

 

Φεβρουαρίου 7, 2016

Δελτίο Τύπου Δικτύου Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών για την Προσφυγική Κρίση και τις Πολιτικές Καταστολής

Τον τελευταίο καιρό γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες της συστηματικής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις αντι-μεταναστευτικές και κατασταλτικές πολιτικές της Ευρώπης. Πάνω από 1,000,000 πρόσφυγες εισήλθαν στην Ευρώπη το 2015 με πάνω από 3,400 θύματα στο θαλάσσιο νεκροταφείο του Αιγαίου. Μόνο για τον Ιανουάριο του 2016, έχουν καταγραφεί 224 θάνατοι ανθρώπων – αναμεσά τους και παιδιά. Οι θάνατοι αυτοί – αν όχι δολοφονίες – θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα με τον παράλογο φράχτη του Έβρου να συντηρείται και την Ευρώπη – Φρούριο να κλείνει τα σύνορά της στις ροές μεταναστών και προσφύγων.

Οι πνιγμοί, οι αποτρεπτικοί μηχανισμοί, η επαναλειτουργία των ‘κέντρων κράτησης’ – στρατόπεδα συγκέντρωσης, και η ποινικοποίηση της αλληλεγγύης είναι τα αποτελέσματα των καταπιεστικών και δολοφονικών πολιτικών που καταπατούν κάθε ανθρώπινο δικαίωμα και ενισχύουν την ξενοφοβία και τον φασισμό. Οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι στην πρώτη γραμμή της προσφυγικής κρίσης και προσπαθούν να βοηθήσουν με πενιχρά μέσα σε αντίξοες συνθήκες λόγω έλλειψης δομών και της κρατικής αδιαφορίας στις ανάγκες των προσφύγων.

Ως Δίκτυο Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας καταδικάζουμε την απάνθρωπη στάση και αντι-μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης – Φρούριο. Σε μια τέτοια ιστορική περίοδο δεν μπορούμε να είμαστε παρατηρητές.

Καλούμε όλους τους  συναδέλφους κοινωνικούς λειτουργούς, τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις κοινωνικών λειτουργών, να εναντιωθούμε σε καταπιεστικές και δολοφονικές πολιτικές με πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και διεκδίκηση πολιτικών, υπηρεσιών και δομών που να ανταποκρίνονται στα δικαιώματα και τις ανάγκες των προσφύγων.

Συνάδελφοι τώρα περισσότερο από ποτέ δεν μπορούμε να σιωπούμε ή να συνηθίσουμε στις εικόνες και στα θύματα ωμής πολιτικής βίας.

Μαχόμαστε για κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνική αλλαγή.

Νοέμβριος 7, 2015

Open EU Borders – Συλλογή υπογραφών Social Work Action Network

Πανευρωπαϊκή Καμπάνια 7/11/2015

12190970_1186065281451715_8396591272501535770_n

Το κείμενο του ψηφίσματος (και στα ελληνικά) στο ακόλουθο link καθώς και η συλλογή υπογραφών

https://www.change.org/p/eu-parliament-european-council-social-workers-across-europe-demand-openeuborders-for-refugees-and-asylum-seekers?recruiter=7525925&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 23, 2015

Greek Social Workers express their solidarity with the Turkish people and social work practitioners.

The Social Work Action Network of Greece expresses solidarity with citizens and social workers in Ankara and other cities in Turkey, after twin bombings targeted a peace rally, killing over a hundred civilians.

We, as social workers, stand with the people of Turkey who fight in the forefront despite the state repression and the murderous attacks against them.

We, as social workers, grieve for the innocent lives lost, people who were present to exercise their democratic right to protest for peace and non violence.

We welcome the fact that, following the explosions, the Turkish Association of Social Workers actively supports grieving families and relatives in their loss, as well as the wounded survivors of the blasts, who still remain in overcrowded Ancara’ s hospitals. Our Turkish colleagues have been very active, also in the past struggles, arranging groups to provide psycho-social support to citizens during protests in Taksim-Square and other parts of the country.

We stand by the people of Turkey and our colleagues’ initiative to support the struggle of the Turkish people.

Today, more than ever, social workers should not be passive or indifferent towards human rights violations.

We, as social workers, fight and should keep on fighting for social justice and social change.

Our Turkish colleagues’ slogan «Ιnadına barış», a slogan, mainly heard in rallies after the attack to condemn and mourn to victim in Sihhiye Square in Ankara, is also our slogan. It means «persistently and purposely peace».
12118668_10153652952468399_1413251857889643261_n
Σεπτεμβρίου 24, 2015

 Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες – ΟΧΙ στην Ευρώπη-Φρούριο 

24 Σεπτεμβρίου, 2015

Καλούμε τους συναδέλφους κοινωνικούς λειτουργούς και φοιτητές/τριες κοινωνικής εργασίας να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες και να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στις αντι-μεταναστευτικές πολιτικές της Ευρώπης – Φρούριο και τους πολέμους που δημιούργησαν και συνεχίζουν να δημιουργούν την προσφυγιά.

Η αλληλεγγύη μας χρειάζεται να είναι έμπρακτη στην καθημερινότητα και η αντίθεσή μας στις πολιτικές που δολοφονούν δεν μπορεί παρά να ενωθεί με τις αντιρατσιστικές οργανώσεις και το κίνημα αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες.

Το Δίκτυο Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών συμμετείχε από την αρχή της λειτουργίας του και συμμετέχει ενεργά σε δράσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και Πάτρα που δραστηριοποιούμαστε.

Ακολουθεί κείμενο και στα Αγγλικά καθώς και φωτογραφίες από τις παρεμβάσεις αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες που συμμετείχε το Δίκτυο τις προηγούμενες εβδομάδες.

Greek Social Work Action Network 24/9/2015

Solidarity to the refugees – Resistance against Fortress Europe

Unfortunately, the refugees’ crisis is not new for Greece.  The anti-immigration policies by EU – through the Dublin II convention, Frontex etc- as well as the wars in Iraq, Afghanistan and so on have created massive waves of refugees in Greece and elsewhere during the previous years. For at least the last 15 years there are thousands of dead refugees in Mediterranean while there is a systematic violence of human rights. The Dublin II convention had trapped thousands of people while the EU’s anti-immigration policy is actually a criminal policy.

Meanwhile  the hypocrisy  by EU was expressed through generalist announcements for the protection of the human rights still the main interest of the leaders of EU was and still is to keep the borders close and the towns ‘clean’ by the desperate people.

However, the last months the refugees’ crisis is particularly intensive. For first time an impressing wave of solidarity expands across Europe. It’s now the time that we need to express our solidarity but also to strength our voice against anti-immigration policies of EU.

In this direction, Greek Social Work Action Network from its initial steps has a strong bond with the antiracist and solidarity movement in Greece.

During the previous weeks Greek Social Work Action Network participated in solidarity campaigns for the refugees in coalition with the antiracist movement.  For example in Patras the Motion for the rights of Refugees and Immigrants, the Movement ‘Expel Racism’, Greek Swan and Solidarity Medical Clinic called people of Patras to express their solidarity to the refugees in Lesvos and the response was amazing. Our places were full of clothes, food etc and we sorted them out and then sent them in Lesvos.

Part of the money that Swan have sent in the group of Patras have been used by our group for buying goods for the refugees (the rest of them has been already used for covering cost of our interventions in community).

Greek Swan also participated in the European Day of refugees – 12th of September – in Syntagma square in Athens. The main slogan here wasn’t only ‘Welcome Refugees’ but also No to Fortress- Europe, No to Frontex.  We also published an announcement – call for action (solidarity and resistance) for social workers in Greece and we also participate in anti-racist campaigns, demonstrations etc.

We unite our voice with the colleagues across Europe and call for solidarity to the refugees but also resistance against Fortress-Europe.

IMG_20150908_194038IMG_20150912_193609IMG_20150912_200404 IMG_20150912_201002

IMG_20150908_194056 IMG_20150908_212719

Ιουλίου 3, 2015

ΟΧΙ ΣΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΣΤΕΡΕΙ ΤΗ ΖΩΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02/07/2015

logo_305+-Ως Δίκτυο Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτοχοι στις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις που διανύει η χώρα μας τις τελευταίες ημέρες.

Δεν ξεχνάμε τα μέτρα της σκληρής λιτότητας που επέφερε η μνημονιακή πολιτική τα τελευταία πέντε χρόνια, καταπατώντας  στο μέγιστο κάθε μορφή θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως αυτά της δημοκρατίας, της ελεύθερης έκφρασης, των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Είναι η πρώτη φορά που οι πολιτικές αυτές ασκούνται με τέτοια πίεση σε χώρα της Ευρωζώνης, με σκοπό την διατήρηση του κεφαλαίου και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, παραμερίζοντας την εξόντωση του λαού  και τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει το μνημονιακό μοντέλο. Είναι ξεκάθαρο ότι η κρίση πέρα από οικονομική μετατράπηκε με γοργούς ρυθμούς σε άκρως ανθρωπιστική.

Δεν ξεχνάμε τις χιλιάδες αυτοκτονίες συμπολιτών μας που βρέθηκαν σε αδιέξοδο, δεν ξεχνάμε τους 1.300.000 «καταγεγραμμένους» ανέργους, τους 6.000.000 συμπολίτες μας που ζουν στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας, τα 500.000 παιδιά που πεινάνε, το 900% αύξηση των φόρων που γίνεται βραχνάς σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό, τα χιλιάδες μαγαζιά που έβαλαν λουκέτο ενόψει της κρίσης, την άνοδο των άστεγων, τα συσσίτια που καθημερινά εξυπηρετούν χιλιάδες ανθρώπους.

Για όλα τα παραπάνω τασσόμαστε υπέρ του «όχι» γιατί θεωρούμε ότι μετά από πέντε χρόνια σκληρών μέτρων στην Ελλάδα δίνεται η ευκαιρία στα ταλαιπωρημένα κοινωνικά στρώματα  να δώσουν μια πνοή αντίστασης στην υποδούλωση και στην εκμετάλλευση.

Παρακολουθούμε για μια ακόμη φορά την προσπάθεια των μίντια να εκφοβίσουν το λαό και να τον στρέψουν σε σπασμωδικές κινήσεις (κατάθεση των πενιχρών τους οικονομιών σε αλυσίδες super market, ανάλωση της καθημερινότητας στα ATM και αλλοίωση της πολιτικής και κοινωνικής τους σκέψης).

Καλούμε όλους τους συναδέλφους κοινωνικούς λειτουργούς να αντισταθούμε σε απάνθρωπες και καταπιεστικές πολιτικές με συλλογική δράση. Δεν μπορούμε να είμαστε παρατηρητές. Συνάδελφοι τώρα περισσότερο από ποτέ δεν μπορούμε να σιωπούμε στη συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμα καλούμε στο πλάι μας όλες τις πληττόμενες ομάδες και τους αγωνιστές για την συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου με ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά.

Μαχόμαστε για κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνική αλλαγή.